eRejestracja

***          Regulamin eRejestracji          ***          www.mcm-libiaz.pl          ***          Instrukcja Użytkownika eRejestracji          ***

***

System eRejestracji przeznaczony jest dla pacjentów, którzy posiadają aktywne konto tj. utworzyli konto i zostało ono aktywowane (aktywacja kont odbywa się w każdy dzień roboczy po godzinie 12:00).

***

System eRejestracji realizuje rezerwacje na teleporady oraz wizyty recepturowe w POZ tj. realizuje zapotrzebowanie na leki stałe.

***

W chwili rezerwacji wizyty recepturowej w POZ tj. składania zapotrzebowania do POZ na leki stałe, zostanie zrealizowana recepta na leki, które były już wcześniej zapisywane przez lekarza POZ.
Czas oczekiwania na e-receptę może wydłużyć się
do 7 dni roboczych.
Sposób powiadamiania o kodzie recepty.

  • Jeśli posiadają Państwo Internetowe Konto Pacjenta powiadomienie SMS-em z portalu e-zdrowie, bezpośrednio po wystawieniu recepty przez lekarza.
  • Brak konta IKP – zamówienie poprzez eRejestrację:

        - Poradnia POZ Libiąż - prosimy o zgłoszenie się po kod recepty do rejestracji lub o kontakt telefoniczny z rejestracją.

        - Poradnia POZ w Żarkach i Poradnia POZ w Gromcu - pracownik MCM Sp. z o.o. poda kod recepty drogą telefoniczny na numer telefonu              podany w zamówieniu na leki.

***

            Szanowny Pacjencie,

            Uprzejmie informuję, że aktualnie trwają prace nad rozbudową systemu eRejestracja umożliwiające rejestrację do kolejnych poradni/pracowni Miejskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

                                         Prezes Zarządu

                                                                                       Miejskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.